Wspólne prowadzenie instytucji kultury

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/022/LWA
Data publikacji: 2020-02-06 07:50
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

    00-327 Warszawa, ul. Kazimierza Karasia 2, woj. mazowieckie

  • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

    03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie