Finansowanie badań podstawowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/025/LWA
Data publikacji: 2020-11-03 08:02
Dział tematyczny: nauka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych

    05-400 Otwock, ul. Andrzeja Sołtana 7, wo. mazowieckie

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

    01-919 Warszawa, ul. Wółczyńska 133, woj. mazowieckie

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

    02-766 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, woj. mazowieckie

Powrót

Przeczytaj treść ponownie