Realizacja Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020

Jednostka kontrolująca: Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/045/KRR
Data publikacji: 2020-05-04 13:48
Dział tematyczny: rolnictwo

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

    Aleja Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa

  • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

    Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.