Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/049/LOL
Data publikacji: 2020-09-17 14:17
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W OLSZTYNIE

    Dworcowa 60, 10-437 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

11,88 mln zł wyniosły korzyści finansowe uzyskane w wyniku kontroli NIK w 2020 roku.