Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/049/LOP
Data publikacji: 2020-09-17 14:17
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu

    45-594 Opole ul. Firmowa 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.