Realizacja zadań organów administracji rządowej w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/049/LZG
Data publikacji: 2020-09-17 14:17
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

    ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.