Wsparcie dla potrzebujących matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/067/LBY
Data publikacji: 2020-10-19 08:04
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

    Toruń , ul.Konstytucji 3 Maja 40C

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.