Funkcjonowanie systemu zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym ("Tax Free") na wschodniej granicy RP

Nr ewidencyjny: P/19/081
Data publikacji: 2020-10-23 08:01
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie