Nadzór nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach

Nr ewidencyjny: P/19/096
Data publikacji: 2020-11-26 08:00
Dział tematyczny: finanse publiczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie