Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/101/LOL
Data publikacji: 2020-04-03 10:39
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W LUBAWIE

  ul. Łąkowa 8, 14-260 LUBAWA

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W IŁAWIE

  ul. H. Sienkiewicza 10, 14-200 IŁAWA

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W IŁAWIE

  ul. Tadeusza Kościuszki 3A, 14-200 IŁAWA

 • STAROSTWO POWIATOWE W IŁAWIE

  ul. W. Andersa 2A, 14-200 IŁAWA

 • URZĄD MIASTA LUBAWA

  ul. Rzepnikowskiego 9A, 14-260 LUBAWA

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W OLSZTYNIE

  ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie