Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/101/LSZ
Data publikacji: 2020-04-03 10:39
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W GRYFICACH

  72-300 GRYFICE,ul. Nowy Świat 6

 • POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W GRYFICACH

  72-300 GRYFICE,Pl. Zwycięstwa 37

 • STAROSTWO POWIATOWE W GRYFICACH

  72-300 GRYFICE,Pl. Zwycięstwa 37

 • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PŁOTACH

  72-310 PŁOTY,ul. Stefana Batorego 15

 • URZĄD MIEJSKI W PŁOTACH

  72-310 PŁOTY,Pl. Konstytucji 3 Maja 1

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W SZCZECINIE

  70-450 SZCZECIN,ul. Wielkopolska 45

Powrót

Przeczytaj treść ponownie