Nadzór nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Zielonej Górze

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/19/101/LZG
Data publikacji: 2020-04-03 10:39
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli

  67-100 Nowa Sól, ul. W.Polskiego 11

 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

  67-100 Nowa Sól, ul. Kossaka 24

 • Starostwo Powiatowe w Nowej Soli

  67-100 Nowa Sól, ul. S.Moniuszki 3B

 • Urząd Gminy Nowa Sól

  67-100 Nowa Sól, ul. S.Moniuszki 3A

 • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

  66-400 Gorzów Wielkpolski, ul. K.Jagiellończyka 8

 • Zespół Edukacyjny w Lubięcinie

  67-108 Lubięcin 82

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.