Nadzór wojewodów nad stanowieniem prawa przez organy jednostek samorządu terytorialnego

Nr ewidencyjny: P/19/103
Data publikacji: 2020-04-08 07:58
Dział tematyczny: administracja publiczna

Powrót

Przeczytaj treść ponownie