Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/001/KPB
Data publikacji: 2020-07-23 12:53
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centralny Zarząd Służby Więziennej

  ul. Rakowiecka 37a, 02-521 Warszawa

 • Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

  ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

 • Komenda Główna Policji

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 • Komenda Główna Straży Granicznej

  Al. Niepodległości 100, 02-514 Warszawa

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

  ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Ministerstwo Sprawiedliwości

  Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

 • Prokuratura Krajowa

  ul. Postępu 3. 02-676 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.