Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/001/KSI
Data publikacji: 2020-07-23 12:53
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy

  01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

  00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12

 • Ministerstwo Klimatu

  00-922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

  00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82

 • Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

  25-361 Kielce, ul. Karola Szymanowskiego 6

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.