Wykonanie budżetu państwa w 2019 r.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/001/LWR
Data publikacji: 2020-07-23 12:53
Dział tematyczny: budżet

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WE WROCŁAWIU

  Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 WROCŁAW

 • KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WE WROCŁAWIU

  ul. Borowska 138, 50-552 WROCŁAW

 • KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA WE WROCŁAWIU

  ul. Podwale 28, 50-040 WROCŁAW

 • SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

  Pl. Słowiański 1, 59-220 LEGNICA

 • URZĄD MIASTA LEGNICA

  pl. Słowiański 8, 59-220 LEGNICA

 • URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

  ul. Armii Krajowej 49, 58-100 ŚWIDNICA

 • WODOCIĄGI KŁODZKIE SP. Z O.O.W KŁODZKU

  ul. Piastowska 14b, 57-300 KŁODZKO

 • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO WE WROCŁAWIU

  ul. Jana Ewangel. Purkyniego 1, 50-155 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie