Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/007/LGD
Data publikacji: 2021-08-31 05:24
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • BIBLIOTEKA I CENTRUM KULTURY GMINY WEJHEROWO

  84-241 Gościcino, ul. Drzewiasta 2

 • POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU

  80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

 • SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALOJZEGO NAJGLA W NOWYM DWORZE WEJHEROWSKIM

  84-206 Nowy Dwór Wejherowski, ul. Szkolna 1

 • URZĄD GMINY W SIERAKOWICACH

  83-340 Sierakowice, ul. Lęborska 30

 • URZĄD GMINY WEJHEROWO

  84-200 Wejherowo, ul Transportowa 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.