Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/007/LKR
Data publikacji: 2021-07-19 08:12
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • GMINNY OŚRODEK KULTURY W NOWYM TARGU Z SIEDZIBĄ W ŁOPUSZNEJ

  34-432 ŁOPUSZNA, ul. Gorczańska 7

 • MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

  31-156 Kraków, ul. Basztowa 22

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W JURGOWIE

  34-532 JURGÓW 177

 • SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPACHACH

  34-433 KREMPACHY, ul. Kamieniec 46

 • URZĄD GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

  34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA, ul. Długa 144

 • URZĄD GMINY W NOWYM TARGU

  34-400 NOWY TARG, ul. Bulwarowa 9

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.