Działalność organów administracji publicznej dotycząca podtrzymywania tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Rzeszowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/007/LRZ
Data publikacji: 2021-07-19 08:12
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

  35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

 • Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, Al. XXV Polskiej Dr. Strzel. 1

 • Szkoła Podstawowa im. B. Orzechowicza w Kalnikowie

  37-724 Kalników 87

 • Szkoła Podstawowa Nr 17 w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, Franciszka Smolki 10

 • Urząd Gminy w Stubnie

  37-723 Stubno 69A

 • Urząd Miejski w Przemyślu

  37-700 Przemyśl, Rynek 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.