Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/025/LWR
Data publikacji: 2021-07-21 07:59
Dział tematyczny: kultura fizyczna i sport

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD MIEJSKI W KARPACZU

    ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 KARPACZ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.