Jakość i dostępność powszechnych usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A.

Nr ewidencyjny: P/20/029
Data publikacji: 2021-08-26 08:13
Dział tematyczny: łączność

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2020 roku 122 wnioski de lege ferenda.