Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/LKA
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Fundacja Pomost w Zabrzu

    ul. Wolności 276, 41-800 Zabrze

  • Fundacja „Centrum Pomocy Pokrzywdzonym” w Raciborzu

    ul. Szewska 3/8, 47-400 Racibórz

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

    ul. J.Słowackiego 55, 47-700 Racibórz

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.