Realizacja zadań Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Łodzi

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/037/LLO
Data publikacji: 2021-09-30 11:01
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • FUNDACJA WYSZEHRADZKA W ŁODZI

    ul. M Skłodowskiej- Curie 19/27 lok.19, 90-570 Łódź

  • FUNDACJA ŻYCIE W ŁODZI

    ul. Stefana Jaracza 18 lok.18, 90-232 Łódź

  • STOWARZYSZENIE PATRIA ET LEX W KUTNIE

    ul. Narutowicza 8, 99-300 Kutno

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.