Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Jednostka kontrolująca: Departament Środowiska

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/046/KSI
Data publikacji: 2022-05-11 09:46
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Komunalny Zakład Budżetowy w Czosnowie

  05-152 Czosnów, ul. Gminna 6

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

  02-115 Warszawa, Plac Sokratesa Starynkiewicza 5

 • Ministerstwo Infrastruktury

  00-928 Warszawa, ul. T. Chałubińskiego 4/6

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3a

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

  00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59A

 • Urząd Gminy Czosnów

  05-152 Czosnów, ul. Gminna 6

 • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

  00-950 Warszawa, Plac Bankowy 3/5

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

  00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 5/7

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.