Zbieranie i oczyszczanie ścieków komunalnych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Olsztynie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/046/LOL
Data publikacji: 2022-05-11 09:46
Dział tematyczny: gospodarka wodna

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. W EŁKU

  ul. Suwalska 64, 19-300 EŁK

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP.Z O.O. W GIŻYCKU

  ul. Obwodowa 6, 11-500 GIŻYCKO

 • URZĄD GMINY W RESZLU

  ul. Rynek 24, 11-440 RESZEL

 • URZĄD MIASTA EŁK

  ul.Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 EŁK

 • URZĄD MIEJSKI W GIŻYCKU

  Aleja 1 Maja 14, 11-500 GIŻYCKO

 • WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W RESZLU

  ul. 1-go Maja 6, 11-440 RESZEL

 • WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OLSZTYNIE

  ul. Św. Barbary 9, 10-575 OLSZTYN

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.