Eliminacja z obrotu paliw stałych niespełniających norm jakościowych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/060/LKA
Data publikacji: 2020-12-01 07:59
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

    Plac Powstańców Warszawy 1,Warszawa 00-950

  • Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej W Katowicach

    ul. Brata Alberta 4, Katowice 40-951

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.