Ochrona ludzi przed szkodliwym wpływem tworzyw sztucznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK we Wrocławiu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/071/LWR
Data publikacji: 2021-04-23 07:59
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA WE WROCŁAWIU

    ul. M.Skłodowskiej-Curie 73/77, 50-950 WROCŁAW

  • WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ WE WROCŁAWIU

    ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50-059 WROCŁAW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2020 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 55 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.