Realizacja programów rewitalizacji i ich efekty

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Opolu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/081/LOP
Data publikacji: 2021-09-14 07:00
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu

    45-082 Opole ul. Piastowska 14

  • Urząd Miejski w Oleśnie

    46-300 Olesno ul. J. Pieloka 21

  • Urząd Miejski w Prószkowie

    46-060 Prószków ul. Opolska 17

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osób.