Realizacja wybranych zadań przez administrację żeglugi śródlądowej z siedzibą w Szczecinie

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Szczecinie

Nr ewidencyjny: P/20/084/LSZ
Data publikacji: 2021-08-19 08:11
Dział tematyczny: żegluga śródlądowa

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • URZĄD ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W SZCZECINIE

    70-207 SZCZECIN,Pl. S. Batorego 4

Powrót

Przeczytaj treść ponownie