Przeciwdziałanie dostępności nowych narkotyków

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/20/087/LKA
Data publikacji: 2021-10-26 07:57
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Cieszynie

    ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

  • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

    Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2020 roku 67 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 73 osoby.