Realizacja wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"

Nr ewidencyjny: P/21/005
Data publikacji: 2022-04-28 08:02
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2021 roku 74 wnioski de lege ferenda.