Przygotowanie i realizacja "Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce"

Nr ewidencyjny: P/21/019
Data publikacji: 2022-09-26 16:00
Dział tematyczny: gospodarka

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.