Przygotowanie wybranych podmiotów do realizacji zadań na rzecz zapewnienia porządku publicznego z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego

Jednostka kontrolująca: Departament Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/040/KPB
Data publikacji: 2022-07-14 10:53
Dział tematyczny: sprawy wewnętrzne

Lista podmiotów kontrolowanych:

 • Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

  ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo

 • Komenda Główna Policji

  ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa

 • Komenda Stołeczna Policji

  ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.