Organizacja i finansowanie przeszczepiania narządów

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/056/LKR
Data publikacji: 2022-05-27 09:02
Dział tematyczny: zdrowie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ W KRAKOWIE

    ul. Ciemna 6, 31-053 KRAKÓW

  • SPZOZ SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. ŚW. ŁUKASZA W TARNOWIE

    ul. Lwowska 178A, 33-100 TARNÓW

  • SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE

    ul. M. Kopernika 36, 31-501 KRAKÓW

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2021 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 112 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.