Wykorzystanie energii wód termalnych do celów wytwarzania ciepła

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/067/LBY
Data publikacji: 2022-04-22 08:18
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Geotermia Toruń sp. z o.o.

    Toruń ul. Starotoruńska 3

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.