Wykorzystanie energii wód termalnych do celów wytwarzania ciepła

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Katowicach

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/067/LKA
Data publikacji: 2022-04-22 08:18
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

    ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

    ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

  • Państwowy Instytut Geologiczny -PIB w Warszawie

    ul. Rakowiecka 4, 02-517 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie