Wykorzystanie energii wód termalnych do celów wytwarzania ciepła

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Warszawie

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/21/067/LWA
Data publikacji: 2022-04-22 08:18
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Geotermia Mazowiecka S.A. w Mszczonowie

    ul. Spółdzielcza 9a, 96-320 Mszczonów

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.