Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych w domach dziecka

Nr ewidencyjny: P/21/089
Data publikacji: 2022-07-11 08:18
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

W 2021 roku NIK zidentyfikowała 4,5 mld zł wydane z naruszeniem prawa.