Realizacja projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Poznaniu

lista jednostek uczestniczących w kontroli

Nr ewidencyjny: P/22/014/LPO
Data publikacji: 2023-05-17 11:26
Dział tematyczny: gospodarka

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP.Z O.O.W POZNANIU

    Konfederacka 4, 60-281 POZNAŃ

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.