Dopuszczanie podręczników do użytku szkolnego

Jednostka kontrolująca: Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Nr ewidencyjny: P/22/019/KNO
Data publikacji: 2023-02-23 11:31
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Ministerstwo Edukacji i Nauki

    Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

  • Ośrodek Rozwoju Edukacji

    Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.