Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładzie wybranych miast

Nr ewidencyjny: P/22/023
Data publikacji: 2023-04-25 10:59
Dział tematyczny: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.