Wsparcie systemu pieczy zastępczej w procesie deinstytucjonalizacji

Nr ewidencyjny: P/22/031
Data publikacji: 2023-04-12 11:07
Dział tematyczny: zabezpieczenie społeczne

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku skontrolowała 1558 podmiotów.