Dostęp do leczenia w ramach procedury "Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych."

Nr ewidencyjny: P/22/044
Data publikacji: 2023-06-01 15:30
Dział tematyczny: zdrowie

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2022 roku 85 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 90 osoby.