Zapewnienie ochrony bezdomnym zwierzętom w Kielcach, ze szczególnym uwzględnieniem schroniska dla bezdomnych zwierząt

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Krakowie

Nr ewidencyjny: S/12/008/LKR
Data publikacji: 2012-10-29 10:53
Dział tematyczny: środowisko

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

    25-619 Kielce, ul. Młoda 28

  • Świętokrzyskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kielcach

    25-311 Kielce, ul. św. Leonarda 1/4

  • Urząd Miasta w Kielcach

    25-303 Kielce, Rynek 1

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK złożyła w 2021 roku 66 zawiadomień do rzeczników dyscypliny finansów publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów przez 74 osoby.