Realizacja przez Miasto Gdańsk zadań związanych z funkcjonowaniem szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Gdańsku

Nr ewidencyjny: S/19/001/LGD
Data publikacji: 2020-07-16 07:57
Dział tematyczny: oświata i wychowanie

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Urząd Miejski w Gdańsku

    ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK w 2022 roku przekazała właściwym organom (m.in. Prokuraturze, Policji, urzędom skarbowym oraz Państwowej Inspekcji Pracy) 250 zawiadomień o przestępstwach, wykroczeniach i innych czynach.