Udzielanie zamówień publicznych i realizacja zawartych umów w wybranych gminach województwa kujawsko-pomorskiego

Jednostka kontrolująca: Delegatura NIK w Bydgoszczy

Nr ewidencyjny: S/22/003/LBY
Data publikacji: 2023-01-19 11:09
Dział tematyczny: administracja publiczna

Lista podmiotów kontrolowanych:

  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

    Toruń ul. gen.J.Bema 23/29

  • Urząd Miasta i Gminy

    Pruszcz ul. Główna 33

  • Urząd Miejski

    Gniewkowo ul.17 Stycznia 11

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.