Ochrona zasobów w muzeach samorządowych

Nr ewidencyjny: P/14/083
Data publikacji: 2015-11-03 10:53
Dział tematyczny: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Czy wiesz, że..

NIK sformułowała w 2022 roku 80 wnioski de lege ferenda.