Usuwanie drzew i krzewów oraz zagospodarowanie pozyskanego drewna

Nr ewidencyjny: P/18/046
Data publikacji: 2019-04-05 00:42
Dział tematyczny: środowisko

Lista jednostek uczestniczących w kontroli (lista skontrolowanych, wystąpienia pokontrolne)

Powrót

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Najnowsze wyniki kontroli NIK

Czy wiesz, że..

140 wniosków de lege ferenda sformułowała NIK w 2018 roku.