Stulecie Najwyższej Izby Kontroli

7 lutego 2019 r. minęło 100 lat od dnia, gdy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski dekretem powołał do życia Najwyższą Izbę Kontroli Państwa. Rok 2019 był więc rokiem jubileuszowym Najwyższej Izby Kontroli. Dla upamiętnienia rocznicy, na murach centrali NIK, przy ul. Filtrowej 57 jeden z banerów przypominał: „1919-2019. 100 lat Najwyższej Izby Kontroli”.

Na okoliczność jubileuszu przygotowana została wystawa pt. „100 LAT Najwyższej Izby Kontroli - fotografie, dokumenty, pamiątki”. Na nowo stajemy się świadkami 100-letniej historii NIK dzięki archiwalnym i współczesnym zdjęciom, opisom i komentarzom.

Podróż w czasie proponowała także redakcja dwumiesięcznika Kontrola Państwowa, która przygotowała dwuzeszytowe wydanie jubileuszowe. W pierwszym zeszycie przypomina m.in. historię, pozycję ustrojową i zmieniającą się rolę NIK, przybliża też kontrole budżetowe. W drugim zeszycie, na 430 stronach, przedstawia monografie wszystkich 16 delegatur NIK.

Wydawnictwa rocznicoweStulecie NIK było okazją do wspomnień, podsumowań i przekazania bogatego dorobku kolejnym pokoleniom. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej NIK wydała dla szerokiej rzeszy odbiorców dwie jubileuszowe pozycje książkowe: „100 kontroli z archiwum NIK” - o najciekawszych kontrolach prowadzonych na przestrzeni ostatniego stulecia oraz bogato ilustrowany album „Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019. Sto lat troski o państwo”. Publikacje trafiły do ogólnodostępnej sprzedaży.

Także na stulecie powstania, NIK we współpracy z Pocztą Polską wydała okolicznościową kopertę oraz znaczek o nominale 5 zł z ilustracją gmachu Najwyższej Izby Kontroli przy ul. Filtrowej 57 w Warszawie.

Przy różnych okazjach rocznicowych często przytaczane są słowa marszałka Ferdynanda Foch’a „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody, tracąc pamięć, tracą życie.” Najwyższa Izba Kontroli zawsze pielęgnowała pamięć o tych, którzy w specjalny sposób przyczynili się do rozwoju Izby. Ich zasługi są godne największego uznania, zwłaszcza gdy widzimy, że nie poszły na marne. Dzięki wysiłkom takich ludzi jak Józef Higersberger, Jan Żarnowski, prof. Walerian Pańko czy prezydent Lech Kaczyński, ale i wielu innych zasłużonych dla NIK postaci - dziś możemy świętować 100. rocznicę funkcjonowania NIK.

Tutaj, w zakładce 100-lecia NIK, znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat m.in. historii Izby i jej szefów, zasad funkcjonowania najważniejszego organu kontrolnego w państwie, jest też kalendarium historyczne z najważniejszymi dla Izby datami. Zapraszamy Państwa do obejrzenia filmu o historii NIK i wystawy „100 LAT Najwyższej Izby Kontroli - fotografie, dokumenty, pamiątki” oraz zachęcamy do bliższego zapoznania się z publikacjami książkowymi.

Rok 1919

 Rota przysięgi kontrolera Najwyższej Izby Kontroli Państwa:

„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu na powierzonym mi urzędzie przyczyniać się do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi mojej Ojczyzny, pożytek Państwa Polskiego oraz dobro publiczne mając zawsze przed oczyma; Republice Polskiej wierności dochować; Narodowi Polskiemu z całej duszy wiernie służyć, wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu; przepisów prawa strzec pilnie.”

Rok 2019

Rota przysięgi kontrolera Najwyższej Izby Kontroli:

„Ślubuję służyć Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać porządku prawnego, wykonywać obowiązki pracownika Najwyższej Izby Kontroli sumiennie, bezstronnie, zgodnie z najlepszą wiedzą i wolą.”

Ślubowanie może być także złożone z dodaniem słów: „Tak mi dopomóż Bóg.”

Fagment Dekretu o ustanowieniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa i ustawu o Najwyższej Izbie Kontroli

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
31 stycznia 2019 15:04
Data publikacji:
31 stycznia 2019 15:04
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 stycznia 2022 15:40
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Logo 100-lecia NIK

Czy wiesz, że..

Do planu pracy NIK na 2019 rok zgłoszonych zostało łącznie 109 propozycji kontroli, z których 27 jest realizowanych od roku 2018. Więcej faktów o NIK >>