Publikacje – na 100-lecie NIK

Okładki i strony z wydawnictw na stulecie NIK

Okładka albumu Sto lat troski o Państwo„Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019. Sto lat troski o państwo”

Album przedstawia historię stu lat działalności Najwyższej Izby Kontroli, opowiedzianą poprzez wspomnienia i fotografie osób, tworzących instytucję od roku 1919 aż do dziś. Autorzy odsłonili także korzenie kontroli państwowej, które sięgają początku XIX wieku, gdy powstała Główna Izba Obrachunkowa Księstwa Warszawskiego. Niełatwo było dotrzeć do nigdy niepublikowanych fotografii i unikatowych dokumentów z pierwszych lat po utworzeniu Najwyższej Izby Kontroli Państwa, tym większa satysfakcja z ich odnalezienia w zasobach prywatnych, w archiwach NIK i Instytutu Pamięci Narodowej, a także w innych archiwach w Warszawie, Londynie, Wilnie i we Lwowie. Zapraszamy Państwa do podróży po historii Najwyższej Izby Kontroli, nierozłącznie związanej z historią Rzeczypospolitej Polskiej. (Praca pod redakcją Danuty Bolikowskiej, Wydawca IPN/NIK)

Okładka książki 100 kontroli z archiwum NIK, poniżej logo NIK i IPN„100 kontroli z archiwum NIK”

Po raz pierwszy w 100-letniej historii Izby zaprezentowano w tak bardzo przystępny sposób wyniki kontroli NIK i odsłonięto kulisy ich prowadzenia. Pięćdziesięciu autorów - w większości wytrawnych kontrolerów, którzy swoje życie zawodowe poświęcili na tropienie nadużyć - opisało najbardziej spektakularne przypadki w dziejach kontroli państwowej. Jest to pozycja dla szerokiej rzeszy odbiorców. (Praca zbiorowa pod redakcją Doroty Bernhardt-Kowalskiej, Ryszarda Szyca, Piotra Chojnackiego, Wydawca IPN/NIK)

Oto co piszą o książce „100 kontroli z archiwum NIK”  recenzenci:

Prof. Antoni Dudek: Jeśli sądzisz, że masz przed sobą kolejne, nudne, jubileuszowe wydawnictwo, to jesteś w błędzie. Przed Tobą szansa na fascynującą wędrówkę przez burzliwe minione stulecie. Wędrówkę, w której przewodnikami będą ludzie jednej z najważniejszych instytucji, stojących na straży uczciwego i transparentnego państwa.  O tym, jak trudno było i wciąż jest je nam budować, ta książka mówi w sposób przystępny, a zarazem pobudzający do głębszej refleksji.

Prof. Teresa Liszcz: Książka „100 kontroli z archiwum NIK” to pasjonująca lektura odsłaniająca kulisy funkcjonowania najważniejszych organów i instytucji państwowych, zwłaszcza na styku z podmiotami prywatnymi, stanowiącym podatny grunt dla korupcji. Aby jednak nie popaść w nadmierne przygnębienie lub złość po tej lekturze, trzeba sobie uświadomić, że książka prezentuje tylko „najbardziej wynikowe kontrole”, z których wyłania się mocno przyczerniony obraz naszego Państwa.

Okładki dwuzeszytowego wydania specjalnego Kontroli PaństwowejDwumiesięcznik „Kontrola Państwowa” - wydawnictwo NIK

Na 100-lecie Najwyższej Izby Kontroli redakcja „Kontroli Państwowej” przygotowała dwuzeszytowe wydanie jubileuszowe (nr 1/2019).

W pierwszym zeszycie kilku autorów, od wielu lat naukowo i zawodowo zajmujących się kontrolą państwową, przypomina historię, pozycję ustrojową i zmieniającą się rolę NIK, akcentując wpływ jej działalności kontrolnej na różne obszary funkcjonowania państwa, zwłaszcza bezpieczeństwo, zdrowie i administrację. Przybliża kontrole budżetowe, pokazując jak zmieniało się podejście do badania dochodów i wydatków, a także znaczenie aktywności NIK dla systemu dyscypliny finansów publicznych. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski pisząc o dorobku Izby w artykule otwierającym to wydanie podkreśla, że taka służba państwu nie byłaby możliwa bez niezależnej, apolitycznej i profesjonalnej instytucji, jaką jest NIK.

W drugim zeszycie „KP”, na 430 stronach, po raz pierwszy przedstawiono monografie wszystkich 16 delegatur NIK. Ich autorami są zarówno historycy, jak i pracownicy tych jednostek. Przybliżają dzieje, działalność i sylwetki ludzi, bez których trudno byłoby tworzyć historię instytucji.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 lutego 2019 00:12
Data publikacji:
05 lutego 2019 00:12
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2020 13:26
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie

Warto zobaczyć na stronie nik.gov.pl

Logo 100-lecia NIK

Czy wiesz, że..

W Najwyższej Izbie Kontroli istnieje możliwość odbycia bezpłatnych praktyk studenckich przez osoby studiujące kierunki powiązane z kontrolą państwową. Więcej faktów o NIK >>